Rekrutacja (Praca)
Rzeszów dnia: 2018-07-02
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uprzejmie prosimy Państwa o zamieszczanie klauzul zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Państwach dokumetach aplikacyjnych. W innym przypadku Państwa kandydatura nie będzie rozpatrywana ponieważ jej przetwarzanie jest niezgodne z prawem.   Przykład: “Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”   Jeśli dod...
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych os...
Copyright © 2011 iNetServis