Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2019-06-20
PYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDZI W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PRZETWARZAJĄCEJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DACHU HALI WARSZTATOWEJ MPK - RZESZÓW UL.LUBELSKA 54" DIMPF/TM/1/2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, ze w postępowaniu o zamówienie na "Dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów ul.Luelska 54" zostały nadesłane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Zestawienie pytan i odpowiedzi.pdf

Rzeszów dnia: 2019-06-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI PRZETWAŻAJĄCEJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DACHU HALI WARSZTATOWEJ
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54 .  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu  „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Etap III (M...
Rzeszów dnia: 2019-05-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przegląd kominów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie kominiarskich przeglądów okresowych rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usług Kominiarskich Dariusz Panek, 36-052 Nienadówka 747 Oferowana cena: Przeglądy roczne oferowana cena brutto: 3456,30 zł (netto - 2810,00 zł) Przegląd p&oacu...
Rzeszów dnia: 2019-05-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przegląd budynku
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: "DREWHURT" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 14-241 Ząbrowo Oferowana cena: 3230,00 zł netto za przeglądy roczne; 250,00 zł netto za przegląd półroczny I została wybrana do ...
Rzeszów dnia: 2019-05-20
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsięb
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.   Podmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. P...
Rzeszów dnia: 2019-04-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów Centra dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w 2019 r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Handlowa „PLUS” Jacek Zieliński 38-120 Czudec, Babica 23A Oferowana cena całego zamówienia netto: 54 000,00 zł (540,00 zł/ 1 akumulator)   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 22.03.2019 r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z&n...
Rzeszów dnia: 2019-04-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA szkolenie kierowców
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na szkolenie okresowe dla kierowców autobusów MPK- Rzeszów SP. z o.o. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: OŚRODEK SZKOLENIA „WIRAŻ”, 37-561 Chłopice 69, oferowana cena za szkolenie 1 kierowcy: 85,00 złotych.   I została wybrana do realizacji zamówienia.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień. &nb...
Rzeszów dnia: 2019-01-31
Protokół z otwarcia ofert na nabycie samochod STAR 1142 nr boczny 031
Rzeszów dnia: 2019-01-24
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na zbycie samochodu ciężarowego STAR 1142
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z o.o.  posiada na sprzedaż zbędny samochód marki: STAR 1142, nr boczny: 031, nr rejestracyjny: RZ 81601 Silnik wysokoprężny: 6842,00 cm3 (76,00 kW) Stan licznika: 45 483 km Rok produkcji: 1993 Brak badania technicznego (dowód rejestracyjny zatrzymany w Urzędzie Miasta Rzeszowa)   Oferty na zakup w/w samochodu należy złożyć w pokoju nr 24 (sekretariat) w terminie do dnia 23.01.2019 do godziny 1300 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:   &bdq...
Rzeszów dnia: 2019-01-22
Protokół z otwarcia ofert na nabycie samochodu STAR 1142 nr boczny 031
 6 7 8 9 10 11 12 
Copyright © 2011 iNetServis