Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2015-06-05
PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA ZBYCIE   nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3, tj. prawa wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 45 543 m2, położonych w obrębie 216 Staromieście i objętych wspólną księgą wieczystą nr KW RZ1Z/00097385/4, oraz prawa własności znajdujących się na nich budynków i budowli („Nieruchomość”), szczegółowo opisane w Regulaminie p...
Rzeszów dnia: 2015-03-03
Przetarg na najem kiosku przy ulicy Łukasiewicza w Rzeszowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem kiosku w zespole przystankowym przy ulicy Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje w załączeniu:

Przetarg marzec 2015 ul. Lukasiewicza.doc

Rzeszów dnia: 2015-02-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Spółka o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na sprzedaż następujących środków trwałych :     Lp Nazwa środka trwałego Nr inwentarzowy Cena wywoławcza (brutto) ...
Rzeszów dnia: 2014-12-30
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej w 2015 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy Duon Marketing S.A. została odrzucona jako niezgodna ze Specyfikacją istotnych Warunków Zatrudnienia.   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6 Oferowana cena całego zamówienia: 281 644,12 zł netto, 346 422,27 zł brutto i została wybrana do realiz...
Rzeszów dnia: 2014-12-30
Przetarg na dostawę energii elektrycznej 2015 - odpowiedzi na pytania

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszo w Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na „Dostawę energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego -Rzeszów Sp. z o.o." nadesłane zostały pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pytania i odpowiedzi (energia el. 2015).pdf

Rzeszów dnia: 2014-12-29
Przetarg na dostawę energii elektrycznej 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o."

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączeniu.

siwz energia elektryczna 2015.pdf

Rzeszów dnia: 2014-12-03
Przetarg na najem kiosku przy ulicy Hetmańskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem kiosku w zespole przystankowym przy ulicy Hetmańskiej.

Szczegółowe informacje w załączeniu:

Przetarg 2014 ul. Hetmanska GRUDZIEN.doc

Rzeszów dnia: 2014-11-19
PRZETARG - SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, działki o pow. 0,6120 ha, położonej w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego: Oznaczenie nieruchomości: 1) działka 2413 o pow. 1964 m² 2) działka 2415/1 o pow. 103 m2 3) działka 2415/2 o pow. 1373 m2 4) działka 2435/5 o pow. 63 m² 5) działka 2435/7 o pow. 51 m² 6) działka 2417/1 o pow. 168 m2 7) działka 2417/2 o pow. 1197 m2 8) działka 2420/1 o pow. 177 m2 9) działka ...
Rzeszów dnia: 2014-11-13
PRZETARG P
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż następujących środków trwałych: - KIOSK HANDLOWY "ALASKA" - (nr.ew - 80658389) - cena wywoławcza brutto - 7 380,00 zł - KIOSK HANDLOWY "ALASKA" - (nr.ew - 80658548) - cena wywoławcza brutto - 2 460,00 zł - KIOSK HANDLOWY "ALASKA' -  (nr.ew - 80658257) - cena wywoławcza brutto - 4 920,00 zł - MŁOT RESOROWY MR-80A  -  (nr.ew - 42050428) - cena wywoławcza brutto - 4 920,00 zł - WÓZEK AKUMULATOROWY...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis