Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-02-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, Ze w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złozyła firma: STM Sp. jawna H.Mulak, J.Mulak, W.Tabaczek 35-105 Rzeszów, ul.Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 65 100,00 zł oraz BLUE SOLUTION Spółka z o.o. 02-844 Warszawa, ul.Puławska 481 Oferowana cena całego zamówienia netto: 65 100,00 zł I zgodnie § 49 punkt 4 i 5 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień zostały ...
Rzeszów dnia: 2020-02-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA szkolenie kierowców
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na szkolenie okresowe dla kierowców autobusów MPK- Rzeszów SP. z o.o. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ”, 37-561 Chłopice 69, oferowana cena za szkolenie 1 kierowcy: 85,00 złotych.   I została wybrana do realizacji zamówienia.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania...
Rzeszów dnia: 2019-12-24
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ODSTAWY PALIW DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. NA 2020 ROK. NR SPRAWY DP/2/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 została wybrana oferta firmy PETROLIS Sp. z o.o.
W załacznikukopia protokołu z oceny ofert, oraz kopia protokołu z wyboru oferty.
- protokol z oceny.pdf
- protokol z wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2019-12-10
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków chemicznych, worków i papierów dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na 2020 r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur 35-021 Rzeszów, ul. Prof. Chmaja 4 Oferowana cena netto całego zamówienia: 14 048,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.11.2019r. we Postępowanie prowadzone było w trybie zapytan...
Rzeszów dnia: 2019-12-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biórowych na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złozyła firma: 35-082 Rzeszów, ul.Podkarpacka 57B Oferowana cena netto całego zamówienia : 14 854,22 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 27.11.2019r. Postepowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłynęło 1 oferty. Nie wykluczono ofere...
Rzeszów dnia: 2019-12-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę ubrań roboczych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na rok 2020r. najkorzystniejsząofertę złozyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "GRABEX" Stanisław Grabias 23-400 Biłgoraj, Korczów 1c Oferowana cena netto całego zamówienia : 23 605,00 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 22.11.2019r. Postepowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania...
Rzeszów dnia: 2019-12-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę butów na rok 2020r. najkorzystniejsząofertę złozyła firma: Zakład Wyrobu Obuwia "FALBUT" 37-500 Jarosław ul.Chopina 15 Oferowana cena netto całego zamówienia : 15 680,00 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 22.11.2019r. Postepowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty. Nie wykluczon...
Rzeszów dnia: 2019-12-03
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY PALIWA DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. NA 2020 ROK NR SPRAWY DP/2/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliwa na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020  wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.
- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2019-11-26
INFORMACJA O NADESŁANYCH PYTANIACH DO SIWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIWA NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020 - 31.12.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- zestawienie pytan i odpowiedzi nr 3.pdf

Rzeszów dnia: 2019-11-26
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STM Sp. jawna H. Mulak, J. Mulak, W. Tabaczek 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 65 100,00 zł   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 13.11.2019r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Z...
 4 5 6 7 8 9 10 
Copyright © 2011 iNetServis