Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-05-15
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PRZEGLĄDÓW KOMINÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziały w ogłoszonym przetargu ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych kominów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul.Lubelska 54. Regulamin Udzielania Zamówień MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jest dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl Postepowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. SIW...
Rzeszów dnia: 2020-05-14
OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę akumulatorów na rok 2020 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Handlowa "PLUS" Jacek Zieliński 38-120 Czudec, Babica 23A Oferowana cena całego zamówienia netto: 62 500,00 zł (625,00 zł / 1 akumulator) I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 05.05.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie...
Rzeszów dnia: 2020-05-08
INFORMACJA Z OCENY I WYBORZE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAI BUDOWLANYMI NA TERENIE ZAJEZDNI MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54.

- Protokol z oceny ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-04-30
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert.

 

Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-04-23
MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54
MPK - Rzeszów Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 Numer postępowania: RPS/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wy...
Rzeszów dnia: 2020-04-04
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54 zostało unieważnione.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert.

 

Rzeszów dnia: 2020-03-31
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54
MPK - Rzeszów Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 Numer postępowania: RPS/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...
Rzeszów dnia: 2020-03-09
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BLUE SOLUTION Spółka z o.o. 02-822 Warszawa, ul. Galopu 10 Oferowana cena całego zamówienia netto: 64 050,00 zł  I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 28.02.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłyn...
Rzeszów dnia: 2020-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego   Podnośnik SDS samochodowy 6x6 SY cena wywoławcza 10 000 zł netto.   Wadium w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) w formie gotówkowej lub przelewem na konto  Nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001  należy wnieść przed terminem otwarcia ofert.   Oferty należy składać w terminie do 06.03. 2020 roku do godziny 13.00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. pokój nr 24 ...
Rzeszów dnia: 2020-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego   Samochodowy Dźwignik Obsługowy SDO – 12,5 t cena wywoławcza 5 000 zł netto.   Wadium w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) w formie gotówkowej lub przelewem na konto  Nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001  należy wnieść przed terminem otwarcia ofert.   Oferty należy składać w terminie do 06.03. 2020 roku do godziny 13.00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. po...
 3 4 5 6 7 8 9 
Copyright © 2011 iNetServis