Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2016-11-28
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - środki chemiczne, worki i papier
Miejski Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków chemicznych, worków i papierów dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2017r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur 35-021 Rzeszów, ul.Prof.Chmaja 4 Oferowana cena netto całego zamówienia: 15 381,00 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Z...
Rzeszów dnia: 2016-11-23
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA DOSTAWY PALIW W OKRESIE 2017-2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2017 do 31.12.2019r. w wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2016-11-17
PRZETARG - ODSTAWA PALIW 2017-2019 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK-Rzeszów Sp z o.o. w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2019 r. zostały nadesłane kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestaw pytan i odpowiedzi nr 3.pdf

Rzeszów dnia: 2016-11-17
PRZETARG - ODSTAWA PALIW 2017-2019 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp z o.o. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów informuje, że w postępowaniu o zamówieniu na dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2019r. zostały nadesłane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Odpowiedzi na pytania:
- Zestaw pytan i odpowiedzi nr 1.pdf
- Zestaw pytan i odpowiedzi nr 2.pdf

 

Rzeszów dnia: 2016-11-16
PRZETARG
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy paliw w latach 2017 do 2019. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla MPK-Rzeszów Sp. o.o. w ilościach: ok 400 000 litrów/miesiąc ON, ok. 80 000 litrów/miesiąc Pb   Osoba do kontaktów: Mariusz Binduga tel. +48 17 86 60 404; faks: +48 17 86 60 419; e-mail: przetargi@mpk.rzeszow.pl ; firma@mpk.rzeszow.pl,   Miejsce realizacji dostaw: MPK Rzesz&o...
Rzeszów dnia: 2016-11-07
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę energii elektrycznej w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty.   W dniu 28.10.2016r. komisja w składzie: 1.    Mariusz BINDUGA Przewodniczący 2.    Ryszard HOMA  Członek 3.    Leszek CZAJKOWSKI  Członek dokonała otwarcia ofert w ww postępowaniu. W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.   OFERTA nr 1 ENERGA Obrót SA Al....
Rzeszów dnia: 2016-10-29
MPK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, ze w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej na potrzeby MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2018r. nadesłane zostały pytania i wnioski do SIWZ.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej w okresie 2017-2018 nadesłane zostały pytania i wnioski do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.   Pytanie 1 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający nie...
Rzeszów dnia: 2016-10-29
PRZETARG - Energia elektr. 2017-2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. – 31.12.2018r. Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzi...
Rzeszów dnia: 2016-10-14
OGŁOSZENIE
  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, iż posiada do zbycia zbędne używane dystrybutory paliw:   1. Gilbarco Euroline Model PPDT30/01 o wydajności 40 dm3/min i 80 dm3/min (ON) 2. Gilbarco Euroline Model BK 111009-06 o wydajności 2 x 40 dm3/min (ON) 3. Gilbarco Euroline Model BK 111009-06 o wydajności 2 x 40 dm3/min (Pb95) 4. Gilbarco Euroline Model BK 111009-06 o wydajności 2 x 40 dm3/min (Pb95) 5. ADAST model 67904 ADAMOV o wydajności 1 x 90 dm3/min (ON)   Dystrybutory sprawne technicznie, zdemontowane ze stacji p...
Rzeszów dnia: 2016-10-11
Przerwanie procedury postępowania o zamówienie na dostawy paliw w latach 2017 do 2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że ze z powodu błędów proceduralnych postępowanie o zamówienie  na dostawy paliw w latach 2017 do 2019 (Nr ogłoszenia: 2016-OJS 192-346040-pl) zostało przerwane.

Wszczęcie nowego postępowania nastąpi w możliwie najkrótszym czasie.

 2 3 4 5 6 7 8 
Copyright © 2011 iNetServis