Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-04-23
MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54
MPK - Rzeszów Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 Numer postępowania: RPS/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wy...
Rzeszów dnia: 2020-04-04
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54 zostało unieważnione.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert.

 

Rzeszów dnia: 2020-03-31
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54
MPK - Rzeszów Sp. z o.o ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 Numer postępowania: RPS/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ro...
Rzeszów dnia: 2020-03-09
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BLUE SOLUTION Spółka z o.o. 02-822 Warszawa, ul. Galopu 10 Oferowana cena całego zamówienia netto: 64 050,00 zł  I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 28.02.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłyn...
Rzeszów dnia: 2020-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego   Podnośnik SDS samochodowy 6x6 SY cena wywoławcza 10 000 zł netto.   Wadium w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) w formie gotówkowej lub przelewem na konto  Nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001  należy wnieść przed terminem otwarcia ofert.   Oferty należy składać w terminie do 06.03. 2020 roku do godziny 13.00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. pokój nr 24 ...
Rzeszów dnia: 2020-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego   Samochodowy Dźwignik Obsługowy SDO – 12,5 t cena wywoławcza 5 000 zł netto.   Wadium w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) w formie gotówkowej lub przelewem na konto  Nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001  należy wnieść przed terminem otwarcia ofert.   Oferty należy składać w terminie do 06.03. 2020 roku do godziny 13.00 w siedzibie MPK-Rzeszów Sp. z o.o. po...
Rzeszów dnia: 2020-02-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, Ze w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2020r. najkorzystniejszą ofertę złozyła firma: STM Sp. jawna H.Mulak, J.Mulak, W.Tabaczek 35-105 Rzeszów, ul.Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 65 100,00 zł oraz BLUE SOLUTION Spółka z o.o. 02-844 Warszawa, ul.Puławska 481 Oferowana cena całego zamówienia netto: 65 100,00 zł I zgodnie § 49 punkt 4 i 5 wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień zostały ...
Rzeszów dnia: 2020-02-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA szkolenie kierowców
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na szkolenie okresowe dla kierowców autobusów MPK- Rzeszów SP. z o.o. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ”, 37-561 Chłopice 69, oferowana cena za szkolenie 1 kierowcy: 85,00 złotych.   I została wybrana do realizacji zamówienia.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania...
Rzeszów dnia: 2019-12-24
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ODSTAWY PALIW DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. NA 2020 ROK. NR SPRAWY DP/2/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 została wybrana oferta firmy PETROLIS Sp. z o.o.
W załacznikukopia protokołu z oceny ofert, oraz kopia protokołu z wyboru oferty.
- protokol z oceny.pdf
- protokol z wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2019-12-10
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków chemicznych, worków i papierów dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na 2020 r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur 35-021 Rzeszów, ul. Prof. Chmaja 4 Oferowana cena netto całego zamówienia: 14 048,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.11.2019r. we Postępowanie prowadzone było w trybie zapytan...
 2 3 4 5 6 7 8 
Copyright © 2011 iNetServis