Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2018-06-07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelsk...
Rzeszów dnia: 2018-05-31
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zbędny autobus marki JELCZ model M181MB. Oferty na zakup w/w autobusu należy złożyć w pokoju nr 24 (sekretariat) w terminie do dnia 30.05.2018 do godziny 1300 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem : „OFETA NA ZAKUP AUTOBUSU JELCZ M181MB” Oferta powinna zawierać : - Imię i nazwisko kupującego - Adres zamieszkania kupującego - Oferowaną cenę za kupowany samochód.   W dniu 30.05.2018 r. o godzinie 13.10 komisja powołana przez ...
Rzeszów dnia: 2018-05-14
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego ul.Lubelska zostało unieważnione. W załączniku kopia protokołu z otwarcia ofert

- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-05-11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelsk...
Rzeszów dnia: 2017-12-22
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy ubrań roboczych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Wielobranżowa „KIS” Stanisław Kapusta 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców pokoju 106c Oferowana cena realizacji zamówienia netto: 26 340,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 01.12.2107r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ...
Rzeszów dnia: 2017-12-22
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy rękawic ochronnych dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w 2018r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „KIMKO” Firma Wielobranżowa Jarosław Szczerba 33-100 Tarnów ul. Wspólna 26 Oferowana cena całego zamówienia netto: 7 545,35 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.11.2017r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie ...
Rzeszów dnia: 2017-12-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków chemicznych, worków i papierów dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w 2017r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   Firma Handlowa SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur 35-021 Rzeszów, ul. Prof. Chmaja 4 Oferowana cena netto całego zamówienia: 19 460,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 24.11.2017r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapyt...
Rzeszów dnia: 2017-12-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków czystości dla MPK-Rzeszów SP. z o.o. w 2018r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: CHEMIGOS Sp. z o.o. 35-210  Rzeszów, ul. Baczyńskiego 6 Oferowana cena całego zamówienia netto: 23362,60 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 23.11.2017r .   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielan...
Rzeszów dnia: 2017-11-24
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy olejów i płynów eksploatacyjnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2018r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: EUROMEX Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 42, 33-230 Szczucin Oferowana cena netto całego zamówienia: 25 116,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 16.11.2017r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udziel...
Rzeszów dnia: 2017-11-24
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akcesoriów samochodowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STM Sp. jawna H. Mulak, J. Mulak, W. Tabaczek 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 11 667,90 zł   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 16.11.2017r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrzny...
 2 3 4 5 6 7 8 
Copyright © 2011 iNetServis