Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-08-20
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ DYSPOZYTORNI NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.LUBELSKIEJ 54
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54, zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54. Numer sprawy REBSiD/TM/1/2020 Zakres zamówienia obejmuje: ñ  usunięcie kurzu i brudu, ñ  miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i ...
Rzeszów dnia: 2020-08-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w  przetargu nieograniczonym na  wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów Oferowana cena realizacji zamówienia: 55 200,00 zł. netto + 12 969,00 zł. VAT= 67 896,00 zł. brutto Udzielona gwarancja: 48 miesię...
Rzeszów dnia: 2020-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54   Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wy...
Rzeszów dnia: 2020-07-14
Informacja o złożonych ofertach i wyniku postępowania.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   FULLFARB M.Łuczyk, S.Sasiela Spółka Jawna 36-130 Raniżów, ul. Armii Krajowej 6 Oferowana cena całego zamówienia netto: 696&...
Rzeszów dnia: 2020-07-04
Pytania, odpowiedzi i sprostowanie do SIWZ w postępowaniu nr PiTHW/E2/TM/2/2020
Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym nr PiTHW/E2/TM/2/2020 na zadanie p.n.: "Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych na zajezdni autobusowej MPK Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54" zostały nadesłane pytania do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazł się błąd dotyczący terminu składania ofert.   W załączeniu znajduje się treść nad...
Rzeszów dnia: 2020-07-04
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzesz
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” Numer sprawy PiTHW/E2/TM/2/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie ...
Rzeszów dnia: 2020-07-01
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na "Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych" na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54 zostało unieważnione.

- Protokol - otwarcie -uniewaznienie.pdf

Rzeszów dnia: 2020-06-29
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” Numer sprawy PiTHW/E2/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie ww...
Rzeszów dnia: 2020-05-26
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PRZEGLĄD KOMINÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie kominiarskich przeglądów okresowych rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:      Zakład Usług Kominiarskich Dariusz Panek, 36-052 Nienadówka 747  Przeglądy roczne oferowana cena brutto: 5166,00 zł cena ...
Rzeszów dnia: 2020-05-19
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: JPP Zbigniew Jaśkowski ul. Pułaskiego 1, 37-300 Leżajsk oferujący cenę netto/brutto: - za przeglądy roczne  2370,00 zł  - za przeglądy półroczne&nb...
 2 3 4 5 6 7 8 
Copyright © 2011 iNetServis