Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2018-09-08
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejski Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego pod nazwą "Termomodernizacja budynku hali napraw autobusów" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pracownia Projektowa Adam Wilkos 35-030 Rzeszów, ul.Roderyka Alsa 1 Oferowana cena realizacji zamówienia 12 000,00 zł. netto Termin realizacji umowy: 45 dni. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 30.08.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie z...
Rzeszów dnia: 2018-08-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.” przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce prz...
Rzeszów dnia: 2018-07-09
INFORMACA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie nieograniczonym na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego najkorzystniejszą złożyła firma: AKAR Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów, ul.Zawiszy 26A Oferowana cena ryczałtowa brutto: 2 951 565,06 zł brutto Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 06.07.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wy...
Rzeszów dnia: 2018-06-27
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, ŻE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.06.2018r. o godzinie 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów sp. z  o.o. dokonała otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.
W związku z tym, że złożona oferta nie osiągnęła minimalnej ceny wymaganej przetarg został unieważniony.
- Protokol uniewaznienie.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-23
INFORMACA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na remont częściowy nawierzchni na placy postojowym przy ul.Lubelskiej 54 w Rzeszowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: - Molter Sp. z o.o.; Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp. Oferowana cena netto całego zamówienia 61.875,00 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 18.06.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówienia. W wyznaczonym ...
Rzeszów dnia: 2018-06-22
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zbędny autobus marki JELCZ model M181MB. Oferty na zakup w/w autobusu należy złożyć w pokoju nr. 24 (sekretariat) w terminie do dnia 21.06.2018r. do godziny 13:00 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU JELCZ M181MB" Ofeta powinna zawierać: - Imię i nzawisko kupującego; - Adres zamieszkania kupującego; - Oferowaną cenę za kupowany autobus. W dniu 21.06.2018r. o godzonie 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów...
Rzeszów dnia: 2018-06-12
OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.
- protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-08
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, ŻE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.05.2018r. o godz. 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów Sp. z o.o. dokonała otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.
W związku z tym, że żadna z ofert nie osiągnęła minimalnej ceny wymaganej przetarg został unieważniony.
W załączniku kopia protokołu z otwarcia ofert
- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-07
PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul.Lubelskiej 54 zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: PYTANIE: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie cesji z przysługującego wynagrodzenia za wykonane roboty na rzecz banku. Dzięki wsparciu finansowemu przez bank dla tego zadania Wykonawca będzie miał możliwość zaangażowania większych mocy w ludziach i sprzcie, co przy...
Rzeszów dnia: 2018-06-07
PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul.Lubelskiej 54 zostało nadesłane następujące pytanie od Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykonał budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2. ODPOWIEDŻ: Miejskie Przedsię...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis