Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-07-04
Pytania, odpowiedzi i sprostowanie do SIWZ w postępowaniu nr PiTHW/E2/TM/2/2020
Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu przetargowym nr PiTHW/E2/TM/2/2020 na zadanie p.n.: "Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych na zajezdni autobusowej MPK Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54" zostały nadesłane pytania do SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazł się błąd dotyczący terminu składania ofert.   W załączeniu znajduje się treść nad...
Rzeszów dnia: 2020-07-04
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzesz
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” Numer sprawy PiTHW/E2/TM/2/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie ...
Rzeszów dnia: 2020-07-01
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na "Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych" na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54 zostało unieważnione.

- Protokol - otwarcie -uniewaznienie.pdf

Rzeszów dnia: 2020-06-29
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54
MPK – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” Numer sprawy PiTHW/E2/TM/2020 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie ww...
Rzeszów dnia: 2020-05-26
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PRZEGLĄD KOMINÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie kominiarskich przeglądów okresowych rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:      Zakład Usług Kominiarskich Dariusz Panek, 36-052 Nienadówka 747  Przeglądy roczne oferowana cena brutto: 5166,00 zł cena ...
Rzeszów dnia: 2020-05-19
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: JPP Zbigniew Jaśkowski ul. Pułaskiego 1, 37-300 Leżajsk oferujący cenę netto/brutto: - za przeglądy roczne  2370,00 zł  - za przeglądy półroczne&nb...
Rzeszów dnia: 2020-05-15
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PRZEGLĄDÓW KOMINÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziały w ogłoszonym przetargu ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych kominów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul.Lubelska 54. Regulamin Udzielania Zamówień MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jest dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl Postepowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. SIW...
Rzeszów dnia: 2020-05-14
OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę akumulatorów na rok 2020 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Handlowa "PLUS" Jacek Zieliński 38-120 Czudec, Babica 23A Oferowana cena całego zamówienia netto: 62 500,00 zł (625,00 zł / 1 akumulator) I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 05.05.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie...
Rzeszów dnia: 2020-05-08
INFORMACJA Z OCENY I WYBORZE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAI BUDOWLANYMI NA TERENIE ZAJEZDNI MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunkacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54.

- Protokol z oceny ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-04-30
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę parkingów dla samochodów osobowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie zajezdni MPK – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert.

 

Protokol z otwarcia ofert.pdf

 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis