Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-11-06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE 01.01.2021-31.12.2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy paliw w okresie 01.01.2021-31.12.2021. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla MPK-Rzeszów Sp. o.o. w ilościach: ok 350 000 litrów/miesiąc ON, ok. 60 000 litrów/miesiąc Pb Komunikacja z Zamawiającym oraz złożenie ofert (tylko w wersji elektronicznej) odbywa się z wykorzystaniem platformy zakupowej Open Nexus Link do ogłoszenia o przetargu: https://pla...
Rzeszów dnia: 2020-10-30
INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 54 w załączniku publikuje protokół z oceny i wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie na szkolenie BHP pracowników MPK - Rzeszów sp. z o.o.

- Protokol z oceny i wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2020-10-29
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 54 w załaczniku publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie na szkolenie BHP pracowników MPk - Rzeszów Sp. z o.o.

- prot z otwarcia.pdf

Rzeszów dnia: 2020-10-28
Informacja o nadesłanych pytaniach do SIWZ i udzielonych odpowiedziach w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej eksploatowaną przez MPK-Rzeszów Sp. z o.o. zostały nadesłane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   W załączeniu przedstawiamy zestawienia nadesłanych pytań i udzielonych odpowied...
Rzeszów dnia: 2020-10-28
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W 2021 ROKU, ORAZ ODKUP ENERGI ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ PRZEZ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ EKSPLOATOWANĄ PRZEZ MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną eksploatowaną przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.m...
Rzeszów dnia: 2020-10-21
RZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od 05.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. szkolenia okresowego bhp dla kierowców - 49 osób 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dniu 06.11.2020 r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczy...
Rzeszów dnia: 2020-09-10
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BUDEXT Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 2 Oferowana cena netto:  40 005,00 zł, cena brutto: 49 206,15 zł Termin gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 03.09.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograni...
Rzeszów dnia: 2020-09-09
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że  postępowanie o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54, wpłynęło 3 oferty

Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-09-03
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ DYSPOZYTORNI NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.LUBELSKIEJ 54
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54, zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku socjalnego  na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54. Numer sprawy REBS/TM/2/2020 Zakres zamówienia obejmuje: -  usunięcie kurzu i brudu, - miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i zabrudzonym, wzmocnienie powłoki ...
Rzeszów dnia: 2020-08-28
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. pzy ul.Lubelskiej 54, zostało unieważnione.

- prot. z otwarcia - uniewaznienie.pdf

 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis