Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2018-11-01
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy energi elektrycznej w 2019r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawy energii elektrycznej w 2019r. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK - Rzeszów Sp. z o.o. (dostępnym na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce regulaminy). Osoby do kontaku: - Mariusz Binduga - e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl - tel.: 17 86-60-405, fax: 17 86-60-419 - Leszek Czajkowski - e-mail: lczajkowski@mpk.rzeszow.pl - tel.: 17 86-60-425 w zakresie procedu...
Rzeszów dnia: 2018-10-31
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. w 201

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia informację o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. w 2019r.

Zestawienie pytań i odpowiedzi

zal.1.doc

zal.2.doc

zal.3.doc

zal.4-charakterystyka obiektow 2019.xls

zal.5.doc

zal.6.doc

Rzeszów dnia: 2018-10-31
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE NA UBEZPIECZENIE MINENIA I FLOTY POJAZDÓW MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. - NR.SPRAWY U/TM/1/2019-2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na ubezpieczenie mienia i floty pojazdów MPK-Rzeszów w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.: Oferowana cena za cały okres ubezpieczenia: 188 283,00 zł. Zaakceptowane klauzule nr: 27, 28, 29, 3...
Rzeszów dnia: 2018-10-11
UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O ZAMÓWIENIE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW MPK-RZESZÓW

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp pracowników MPk - Rzeszów zostało unieważnione, na podstawie § 51.ust 1. punkt 1.4 Regulaminu udzielania zamówienia (wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie mozna było wcześniej przewidzieć).

Rzeszów dnia: 2018-09-30
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW MPK-RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na przeprowadzenie szkolenia okresowego w akresie BHP pracowników MPK-Rzeszów w wyznaczonym terminie wpłynęło 19 ofert.
Po wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
W załączniku protokół z otwarcia ofert.
- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-09-21
MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników MPK-Rzeszó1)w Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie w okresie od 01.10.2018r. do dnia 26.10.2018r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla kierowców - ok. 400 osób 2. Przeprowadzenie w okresie od 01.10.2018r. do dnia 18.10.2018r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w tym: mechanik pojazd&oacut...
Rzeszów dnia: 2018-09-15
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie na ubezpieczenie mienia i floty MPK-Rzeszów w okresie 2019-2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.  informuje, że w postępowaniu o zamówienie na

ubezpieczenie mienia i floty MPK-Rzeszó1)w w okresie 2019-2021 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert

Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-09-12
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. U/TM/1/2019-2021
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie mienia i floty pojazdów MPK-Rzeszów U/TM/1/2019-2021 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ustęp 4 Prawa zamówień publicznych wprowadza zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Punkt VI. Ustęp 4 przyjmuje treść: 4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że: Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub ...
Rzeszów dnia: 2018-09-12
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE U/TM/1/2019-2021

W załączniku publikujemy zastawienie nadesłanych pytań i udzielonuvh do nich odpowiedzi:

- Zestawienie pytan i odpowiedzi.zip

Rzeszów dnia: 2018-09-11
MPK-Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, sektorowy na ubezpieczenie mienia i taboru w latach 2019-2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza Przetarg nieograniczony sektorowy na ubezpieczenie floty pojazdów MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie oznaczone jest znakiem: U/TM/1/2019-2021 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis