Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-10-28
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W 2021 ROKU, ORAZ ODKUP ENERGI ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ PRZEZ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ EKSPLOATOWANĄ PRZEZ MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną eksploatowaną przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.m...
Rzeszów dnia: 2020-10-21
RZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od 05.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. szkolenia okresowego bhp dla kierowców - 49 osób 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dniu 06.11.2020 r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczy...
Rzeszów dnia: 2020-09-10
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BUDEXT Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 2 Oferowana cena netto:  40 005,00 zł, cena brutto: 49 206,15 zł Termin gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 03.09.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograni...
Rzeszów dnia: 2020-09-09
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że  postępowanie o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54, wpłynęło 3 oferty

Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-09-03
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ DYSPOZYTORNI NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.LUBELSKIEJ 54
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54, zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku socjalnego  na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54. Numer sprawy REBS/TM/2/2020 Zakres zamówienia obejmuje: -  usunięcie kurzu i brudu, - miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i zabrudzonym, wzmocnienie powłoki ...
Rzeszów dnia: 2020-08-28
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o wykonanie remontu elewacji budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. pzy ul.Lubelskiej 54, zostało unieważnione.

- prot. z otwarcia - uniewaznienie.pdf

Rzeszów dnia: 2020-08-20
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ DYSPOZYTORNI NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.LUBELSKIEJ 54
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54, zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54. Numer sprawy REBSiD/TM/1/2020 Zakres zamówienia obejmuje: ñ  usunięcie kurzu i brudu, ñ  miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i ...
Rzeszów dnia: 2020-08-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w  przetargu nieograniczonym na  wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów Oferowana cena realizacji zamówienia: 55 200,00 zł. netto + 12 969,00 zł. VAT= 67 896,00 zł. brutto Udzielona gwarancja: 48 miesię...
Rzeszów dnia: 2020-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54   Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wy...
Rzeszów dnia: 2020-07-14
Informacja o złożonych ofertach i wyniku postępowania.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na „Przebudowę i termomodernizację  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:   FULLFARB M.Łuczyk, S.Sasiela Spółka Jawna 36-130 Raniżów, ul. Armii Krajowej 6 Oferowana cena całego zamówienia netto: 696&...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis