Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2021-01-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę butów na rok 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Wyrobu Obuwia „FALBUT” 37-500 Jarosław ul. Chopina 15 Oferowana cena netto całego zamówienia: 15 225,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 16.11.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.   W wyzna...
Rzeszów dnia: 2021-01-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STM Sp. jawna H. Mulak, J. Mulak, W. Tabaczek 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 52 290,00 zł   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 17.11.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień....
Rzeszów dnia: 2021-01-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy ubrań roboczych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „GRABEX” Stanisław Grabias 23-400 Biłgoraj, Korczów 1c Oferowana cena realizacji zamówienia netto: 25 010,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 20.11.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z...
Rzeszów dnia: 2021-01-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biurowych na 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „HURT-PAPIER” Ryszard Cebula sp. j. 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B Oferowana cena całego zamówienia netto: 14 658,12 zł   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 27.11.2020r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówie...
Rzeszów dnia: 2020-12-23
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. NA OKRES 2021 - 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na świadczenie usług medycznym dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 - 2022 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
35-078 Rzeszów, ul.Hetmańska 120
Oferowana cena usługi: 203 109,00 zł
i została wybrana do realizacji zamówienia.

- prot. o oceny i wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2020-12-23
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY PALIW DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. NA 2021 ROK. NR.SPRAWY DP/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów - Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 została wybrana oferta firmy ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
W załączniku kopia protokołu z oceny ofert, oraz kopia protokołu z wyboru oferty.

- Protokol z wyboru oferty.pdf
- Protokol z oceny ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-12-02
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2021 - 2022r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2021 - 2022r. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy) Osoba do kontaktów: - Mariusz Matuszewski – e-mail: matuszewski@mp....
Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej w 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: RESPECT ENERGY S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8 01-793 Warszawa Łączna wartość przedmiotu zamówienia 101 324,00 zł netto; 124 6280,52 zł brutto I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.10.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyzn...
Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O NADESŁANYCH PYTANIACH DO SIWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021 - 31.12.2021R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 2.pdf
- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 3.pdf

Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O NADESŁANYCH PYTANIACH DO SIWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021 - 31.12.2021R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 1.pdf

 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis