Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2020-12-23
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. NA OKRES 2021 - 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na świadczenie usług medycznym dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 - 2022 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawił:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
35-078 Rzeszów, ul.Hetmańska 120
Oferowana cena usługi: 203 109,00 zł
i została wybrana do realizacji zamówienia.

- prot. o oceny i wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2020-12-23
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY PALIW DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. NA 2021 ROK. NR.SPRAWY DP/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów - Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021 została wybrana oferta firmy ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
W załączniku kopia protokołu z oceny ofert, oraz kopia protokołu z wyboru oferty.

- Protokol z wyboru oferty.pdf
- Protokol z oceny ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2020-12-02
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2021 - 2022r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2021 - 2022r. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy) Osoba do kontaktów: - Mariusz Matuszewski – e-mail: matuszewski@mp....
Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej w 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: RESPECT ENERGY S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8 01-793 Warszawa Łączna wartość przedmiotu zamówienia 101 324,00 zł netto; 124 6280,52 zł brutto I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.10.2020r. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyzn...
Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O NADESŁANYCH PYTANIACH DO SIWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021 - 31.12.2021R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 2.pdf
- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 3.pdf

Rzeszów dnia: 2020-11-06
INFORMACJA O NADESŁANYCH PYTANIACH DO SIWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2021 - 31.12.2021R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o sukcesywne dostawy paliw na potrzeby własne oraz publicznej stacji paliw MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zestawienie pytan i odpowiedzi nr 1.pdf

Rzeszów dnia: 2020-11-06
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW NA POTRZEBY WŁASNE ORAZ PUBLICZNEJ STACJI PALIW MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. W OKRESIE 01.01.2021-31.12.2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy paliw w okresie 01.01.2021-31.12.2021. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla MPK-Rzeszów Sp. o.o. w ilościach: ok 350 000 litrów/miesiąc ON, ok. 60 000 litrów/miesiąc Pb Komunikacja z Zamawiającym oraz złożenie ofert (tylko w wersji elektronicznej) odbywa się z wykorzystaniem platformy zakupowej Open Nexus Link do ogłoszenia o przetargu: https://pla...
Rzeszów dnia: 2020-10-30
INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERTY W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 54 w załączniku publikuje protokół z oceny i wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie na szkolenie BHP pracowników MPK - Rzeszów sp. z o.o.

- Protokol z oceny i wyboru.pdf

Rzeszów dnia: 2020-10-29
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA SZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 54 w załaczniku publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie na szkolenie BHP pracowników MPk - Rzeszów Sp. z o.o.

- prot z otwarcia.pdf

Rzeszów dnia: 2020-10-28
Informacja o nadesłanych pytaniach do SIWZ i udzielonych odpowiedziach w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. Lubelska 54, 325-233 Rzeszów informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. w 2021 roku, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej eksploatowaną przez MPK-Rzeszów Sp. z o.o. zostały nadesłane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   W załączeniu przedstawiamy zestawienia nadesłanych pytań i udzielonych odpowied...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis