Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2018-06-22
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zbędny autobus marki JELCZ model M181MB. Oferty na zakup w/w autobusu należy złożyć w pokoju nr. 24 (sekretariat) w terminie do dnia 21.06.2018r. do godziny 13:00 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU JELCZ M181MB" Ofeta powinna zawierać: - Imię i nzawisko kupującego; - Adres zamieszkania kupującego; - Oferowaną cenę za kupowany autobus. W dniu 21.06.2018r. o godzonie 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów...
Rzeszów dnia: 2018-06-12
OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.
- protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-08
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, ŻE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.05.2018r. o godz. 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów Sp. z o.o. dokonała otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.
W związku z tym, że żadna z ofert nie osiągnęła minimalnej ceny wymaganej przetarg został unieważniony.
W załączniku kopia protokołu z otwarcia ofert
- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-07
PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul.Lubelskiej 54 zostało nadesłane pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: PYTANIE: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie cesji z przysługującego wynagrodzenia za wykonane roboty na rzecz banku. Dzięki wsparciu finansowemu przez bank dla tego zadania Wykonawca będzie miał możliwość zaangażowania większych mocy w ludziach i sprzcie, co przy...
Rzeszów dnia: 2018-06-07
PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDZ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO PN/RBAS/002/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego przy ul.Lubelskiej 54 zostało nadesłane następujące pytanie od Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykonał budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej ponad 1000 m2. ODPOWIEDŻ: Miejskie Przedsię...
Rzeszów dnia: 2018-06-07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelsk...
Rzeszów dnia: 2018-05-31
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zbędny autobus marki JELCZ model M181MB. Oferty na zakup w/w autobusu należy złożyć w pokoju nr 24 (sekretariat) w terminie do dnia 30.05.2018 do godziny 1300 Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem : „OFETA NA ZAKUP AUTOBUSU JELCZ M181MB” Oferta powinna zawierać : - Imię i nazwisko kupującego - Adres zamieszkania kupującego - Oferowaną cenę za kupowany samochód.   W dniu 30.05.2018 r. o godzinie 13.10 komisja powołana przez ...
Rzeszów dnia: 2018-05-14
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego ul.Lubelska zostało unieważnione. W załączniku kopia protokołu z otwarcia ofert

- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-05-11
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelsk...
Rzeszów dnia: 2017-12-22
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy ubrań roboczych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2018r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Wielobranżowa „KIS” Stanisław Kapusta 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców pokoju 106c Oferowana cena realizacji zamówienia netto: 26 340,00 zł.   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 01.12.2107r.   Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z ...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis