Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2019-07-12
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na najem kiosków handlowych zlokalizowanych przy ul. Rejtana i al. Cieplińskiego
Rzeszów dnia: 2019-07-10
Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu pn.: „Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Akar Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26a Oferowana cena ryczałtowa całego zamówienia: 496 000,00 zł brutto   I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 01.07.2019r.   Po...
Rzeszów dnia: 2019-07-09
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej MPK - Rzeszów ul.Lubelska 54 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ML SYSTEM S.A. 36-062 Zaczernie 190 G Oferowana cena: 870 000,00 zł netto 1 070 100,00 zł brutto Termin realizacji do: 17.10.2019r. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 24.06.2019r. Postępowanie prowadzon...
Rzeszów dnia: 2019-06-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nadzoru budowlanego nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Grupa Inwestor Sp. z o.o. 35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1b Oferowana cena realizacji zamówienia 20.800,00 zł. netto, (25 ...
Rzeszów dnia: 2019-06-26
OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów ul.Lubelska 54 w załączniku publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie na dostawę i montaż instalacji przetwarzajacej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej MPk - Rzeszów ul.Lubelska 54.

- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2019-06-20
PYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDZI W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA "DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PRZETWARZAJĄCEJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DACHU HALI WARSZTATOWEJ MPK - RZESZÓW UL.LUBELSKA 54" DIMPF/TM/1/2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, ze w postępowaniu o zamówienie na "Dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów ul.Luelska 54" zostały nadesłane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Zestawienie pytan i odpowiedzi.pdf

Rzeszów dnia: 2019-06-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INSTALACJI PRZETWAŻAJĄCEJ ENERGIĘ SŁONECZNĄ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA DACHU HALI WARSZTATOWEJ
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną na dachu hali warsztatowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54 .  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu  „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF Etap III (M...
Rzeszów dnia: 2019-05-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przegląd kominów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie kominiarskich przeglądów okresowych rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usług Kominiarskich Dariusz Panek, 36-052 Nienadówka 747 Oferowana cena: Przeglądy roczne oferowana cena brutto: 3456,30 zł (netto - 2810,00 zł) Przegląd p&oacu...
Rzeszów dnia: 2019-05-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przegląd budynku
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: "DREWHURT" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 14-241 Ząbrowo Oferowana cena: 3230,00 zł netto za przeglądy roczne; 250,00 zł netto za przegląd półroczny I została wybrana do ...
Rzeszów dnia: 2019-05-20
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsięb
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.   Podmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. P...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis