Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2018-09-21
MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników MPK-Rzeszó1)w Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie w okresie od 01.10.2018r. do dnia 26.10.2018r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla kierowców - ok. 400 osób 2. Przeprowadzenie w okresie od 01.10.2018r. do dnia 18.10.2018r. szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w tym: mechanik pojazd&oacut...
Rzeszów dnia: 2018-09-15
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie na ubezpieczenie mienia i floty MPK-Rzeszów w okresie 2019-2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.  informuje, że w postępowaniu o zamówienie na

ubezpieczenie mienia i floty MPK-Rzeszó1)w w okresie 2019-2021 w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

W załączeniu kopia protokołu z otwarcia ofert

Protokol z otwarcia ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2018-09-12
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. U/TM/1/2019-2021
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na ubezpieczenie mienia i floty pojazdów MPK-Rzeszów U/TM/1/2019-2021 Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ustęp 4 Prawa zamówień publicznych wprowadza zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Punkt VI. Ustęp 4 przyjmuje treść: 4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że: Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub ...
Rzeszów dnia: 2018-09-12
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE U/TM/1/2019-2021

W załączniku publikujemy zastawienie nadesłanych pytań i udzielonuvh do nich odpowiedzi:

- Zestawienie pytan i odpowiedzi.zip

Rzeszów dnia: 2018-09-11
MPK-Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, sektorowy na ubezpieczenie mienia i taboru w latach 2019-2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza Przetarg nieograniczony sektorowy na ubezpieczenie floty pojazdów MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie oznaczone jest znakiem: U/TM/1/2019-2021 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane...
Rzeszów dnia: 2018-09-08
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejski Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego pod nazwą "Termomodernizacja budynku hali napraw autobusów" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pracownia Projektowa Adam Wilkos 35-030 Rzeszów, ul.Roderyka Alsa 1 Oferowana cena realizacji zamówienia 12 000,00 zł. netto Termin realizacji umowy: 45 dni. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 30.08.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie z...
Rzeszów dnia: 2018-08-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.” przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce prz...
Rzeszów dnia: 2018-07-09
INFORMACA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie nieograniczonym na rozbudowę budynku administracyjno socjalnego najkorzystniejszą złożyła firma: AKAR Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów, ul.Zawiszy 26A Oferowana cena ryczałtowa brutto: 2 951 565,06 zł brutto Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 06.07.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wy...
Rzeszów dnia: 2018-06-27
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA, ŻE PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.06.2018r. o godzinie 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów sp. z  o.o. dokonała otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.
W związku z tym, że złożona oferta nie osiągnęła minimalnej ceny wymaganej przetarg został unieważniony.
- Protokol uniewaznienie.pdf

Rzeszów dnia: 2018-06-23
INFORMACA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na remont częściowy nawierzchni na placy postojowym przy ul.Lubelskiej 54 w Rzeszowie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: - Molter Sp. z o.o.; Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp. Oferowana cena netto całego zamówienia 61.875,00 zł. I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 18.06.2018r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówienia. W wyznaczonym ...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis