Przetargi archiwalne
Rzeszów dnia: 2021-07-30
MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji budynku dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54.
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  –  Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54, zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54. Numer sprawy REBD/TM/1/2021 Zakres zamówienia obejmuje: usunięcie kurzu i brudu, miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i zabrudzonym, wzmocnienie powłoki tynkarskiej grun...
Rzeszów dnia: 2021-07-29
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynków oraz floty transportowej dla potrzeb audytu
MPK - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynków lub zespołów budynków oraz floty transportowej dla potrzeb audytu. W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 428 000 euro niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień MPK - Rzeszów Sp. z o. o.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Zamawiającego, zwanego dalej audytem tj: ...
Rzeszów dnia: 2021-07-29
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE REMONTU PLACU POSTOJOWEGO NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO - RZESZÓW SP. Z O.O. PRZY UL.LUBELSKIEJ 54
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul.Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54 Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jes tna stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi Przedmiotem zamówienia jest wykonanie r...
Rzeszów dnia: 2021-07-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2021/22 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STM Sp. jawna H.Mulak, W.Tabaczek 35-105 Rzeszów ul.Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 66.400,00 zł I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 23.06.2021 r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 ofe...
Rzeszów dnia: 2021-07-07
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2021/22 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STM Sp. jawna H.Mulak, W.Tabaczek 35-105 Rzeszów ul.Przemysłowa 14 Oferowana cena całego zamówienia netto: 66.400,00 zł I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 23.06.2021 r. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 ofe...
Rzeszów dnia: 2021-06-29
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE NASZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul.Lubelska 54 w załączniku publikuje protokół z oceny i wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie na szkolenie BHP pracowników MPK - Rzeszów Sp. z o.o.

- Protokol z otwarcia i oceny ofert.pdf

Rzeszów dnia: 2021-06-22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW MPK-RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp: Kierowcy 393 osoby: 5-7.07.2021 r., 12-14.07.2021 r., 19-21.07.2021 r., 26-28.07.2021 r., 2-4.08.2021r.,9-11.08.2021r., 16-17.08.2021r.  Pracownicy fizyczni 113 osób: 8-9.07.2021 r., 15-16.07.2021 r., 22-23.07.2021 r.  Pracownicy na stanowis...
Rzeszów dnia: 2021-06-12
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE NASZKOLENIE BHP PRACOWNIKÓW MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP pracowników MPK-Rzeszów zostało unieważnione. Decyzja taka została podjęta z powodu wprowadzonych ograniczeń, których przyczyną jest pandemia wirusa COVID-19, a w związku z tym nastąpił brak możliwości przeprowadzonia szkolenia naszych pracowników i realizacji przedmiotu zamówienia. W wyniku upływu czasu warunki zamówienia uległy drastycznej zmianie (ilość osób do...
Rzeszów dnia: 2021-05-15
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 w 2021 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BEZPAW Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, lok. 2-3, 37-500 Jarosław Oferowana cena całego zamówienia netto: 2 276,42 zł   I została wybrana...
Rzeszów dnia: 2021-05-05
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zadanie nr 1 Fuchs Oil Corporation Sp. z.o.o. 44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102 Oferta złożona na: Zadanie nr 1 Oferowana cena całego zamówienia netto: 234 935,00 zł Zadanie nr 2 GREGOR Grzegorz Fąfara 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 2 Oferta złożona na: Zadanie nr 2 Oferowana cena całego zamówienia nett...
 1 2 3 4 5 6 7 
Copyright © 2011 iNetServis