Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2017-10-10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWY OPON DLA MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. W 2018R.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy 120 szt. nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 07.11.2017r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 07.11.2017r. g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poniżej.

- SIWZ.pdf

Copyright © 2011 iNetServis