Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2018-08-10
MPK-Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, sektorowy na ubezpieczenie mienia i taboru w latach 2019-2021
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza Przetarg nieograniczony sektorowy na ubezpieczenie floty pojazdów MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w postępowaniu o wartości przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”. Postępowanie oznaczone jest znakiem: U/TM/1/2019-2021 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznac...
Rzeszów dnia: 2018-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja budynku hali napraw na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.” przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetarg...
Copyright © 2011 iNetServis