Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2020-07-27
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ DYSPOZYTORNI NA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.LUBELSKIEJ 54

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne   Rzeszów  Spółka z o.o.,  ul.  Lubelska  54,

zaprasza do udziału w  przetargu ofertowym na wykonanie remontu elewacji z tynku mineralnego budynku socjalnego oraz dyspozytorni na zajezdni autobusowej przy ul. Lubelskiej 54.

Numer sprawy REBSiD/TM/1/2020

Zakres zamówienia obejmuje:

ñ  usunięcie kurzu i brudu,

ñ  miejscowe naprawy ocieplenia, remont powłoki elewacji wykonanej na warstwie docieplenia tynkiem mineralnym, częściowo złuszczonym i zabrudzonym, wzmocnienie powłoki tynkarskiej gruntem penetrującym 

ñ  Zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka myjącego – około

ñ  malowanie ścian farbą silikonową odporną na zabrudzenia ( samoczyszczącej )  z zabezpieczeniem przed porastaniem glonami i grzybami z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolorystyki tynków 

ñ  malowanie obróbek dachowych wykonanych z blachy  powlekanej ( małe ogniska korozji )- z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolorystyki

ñ  powierzchnia malowania około 590 m2

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

ñ  najniższa cena -  80%

ñ  gwarancja -    20%

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami są:

· w zakresie zagadnień proceduralnych: Leszek Czajkowski tel.  (17) 866 04 25

· w zakresie zagadnień merytorycznych: Mariusz Hałdys tel. (17) 866 05 10

Termin składania ofert:

18.08.2020 r. godzina 13, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Spółka

z o.o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów, Sekretariat,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Zamawiający WYMAGA, aby Wykonawca pozyskał dla siebie, na swoja odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. W tym celu przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego.”

 

Załączniki do ogłoszenia

1.  SIWZ .pdf

2.  Formularz ofertowy.docx

3.  Wzor umowy .pdf

Copyright © 2011 iNetServis