Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2018-11-08
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy energii elektrycznej w 2019r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TRMEW OBRÓT Sp. z o.o.

Al. Królowej Jadwigi 1, 86-300 Grudziądz

Oferowana cena realizacji zamówienia 172 678,07 zł netto; 212 394,02 zł brutto zł.

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 31.10.2018r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Odrzucono ofertę Orange Energia Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Protokol z otwarcia i wyboru.pdf

Copyright © 2011 iNetServis