Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2018-06-07
MPK-RZESZÓW SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA AUTOBUS JELCZ M181MB

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zbędny autobus marki JELCZ model M181MB.
Oferty na zakup w/w autobusu należy złożyć w pokoju nr. 24 (sekretariat) w terminie do dnia 21.06.2018r. do godziny 13:00
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:
"OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU JELCZ M181MB"
Ofeta powinna zawierać:
- Imię i nzawisko kupującego;
- Adres zamieszkania kupującego;
- Oferowaną cenę za kupowany autobus.

W dniu 21.06.2018r. o godzonie 13:10 komisja powołana przez Prezesa MPK - Rzeszów Sp z o.o. otworzy oferty i ustali, kto zaproponował najwyższą cenę zakupu.
Wynik przetargu zostanie ogłoszony w tym samym dniu.
W przypadku, gdyby dwóch ofertentów zaproponowało taką samą najwyższą cenę, nabywca zostanie ustalony w "dogrywce", polegającej na przetargu ustnym.
Przetagr może być unieważniony, jeżeli żaden z oferentów nie zaproponuje minimalenj ceny oczekiwanej przez sprzedającegotj. 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych) netto.
Autobus można oglądać w dniu roboczym na zajezdni przy ul.Lubelskiej 54.
- Dane techniczne autobusu.pdf

Copyright © 2011 iNetServis