Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2019-07-03
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY PARKINGÓW SAMOCHODOWYCH NA TERENIE MPK-RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingów samochodowych na terenie MPK-Rzeszów Sp. z o.o.” przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokume...
Rzeszów dnia: 2019-06-14
Przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Przebudowa i termomodernizacja hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej MPK - Rzeszów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na wykonanie zadania „Przebudowa i termomodernizacja  hali warsztatowej - wymiana okien naświetla bocznego oraz docieplenie ścian bocznych ” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54  Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó...
Copyright © 2011 iNetServis