Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2017-04-24
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Modernizację hali warsztatowej – wymiana poszycia dachowego wraz ze świetlikami” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. prz
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Modernizację hali warsztatowej – wymiana poszycia dachowego wraz ze świetlikami” na zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 54 Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 418 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przet...
Rzeszów dnia: 2017-04-21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na modernizację węzła cieplnego i przebudowę systemu grzewczego obiektów na zajezdni autobusowej MPK - Rzeszów Sp. z o.o. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: TERMORES Sp. z o.o. 35-307 Rzeszów, ul.Armii Krajowej 80 Oferowana cena realizacji zamówienia: netto - 322 000,00 zł; VAT - 74 060,00 zł; brutto - 396060,00 zł I została wybrana do realizacji zamówienia. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieo...
Rzeszów dnia: 2017-04-13
INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Miejskie Przedsiębiorsto Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postepowaniu o zamówienie na modernizację węzła ciepłowniczego i przebudowę systemu grzewczego obiektów na zajezdni autobusowej MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie wpłynęło 4 oferty.

- Protokol z otwarcia ofert.pdf

Copyright © 2011 iNetServis