Przetargi aktualne
Rzeszów dnia: 2018-04-20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PÓŁROCZNYCH W BUDYNKAHC MPK-RZESZÓW (wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Nazwa oraz adres Zamawiającego; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 telefon 17 8660400, fax 17 8660419 NIP 5170237413, REGON 180 ...
Rzeszów dnia: 2018-04-19
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I PÓŁROCZNYCH W BUDYNKAHC MPK-RZESZÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza do udziału w ogłoszonym przetargu ofertowym na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54. Nazwa oraz adres Zamawiającego; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 telefon 17 8660400, fax 17 8660419 NIP 5170237413, REGON 180 ...
Rzeszów dnia: 2018-04-18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO SOCJALNEGO
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów ogłasza przetarg na rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Lubelskiej 54. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce przetargi. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozbudowa Budynku Administracyjno Socjalnego ul. Lubelska. ...
Copyright © 2011 iNetServis