Ochrona danych osobowych
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla interesantów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości ś...
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla kontrahentów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiet...
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla kandydatów do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Rzeszów Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych os...
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla osób zarejestrowanych przez system monitoringu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym 4. Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy...
Rzeszów dnia: 2018-05-28
Informacja dla osób zadłużonych wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. z tytułu przejazdu autobusem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54 35-233 Rzeszów 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@mpk.rzeszow.pl nr tel.: 17 86 60 427 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu windykowania należności wynikających z jazdy autobusem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - na podstawie ...
Copyright © 2011 iNetServis