Ceny biletów
Rzeszów dnia: 2014-02-28
Ceny biletów
CENY BILETÓW
(obowiązuje od 01.08.2017r)
Rodzaje biletów Ceny biletów Ważność biletu

Bilet 1 - przejazdowy
normalny 3,00 Uprawnia do przejazdu jednym autobusem w jednym kursie
ustawowy 1,50
samorządowy 1,80
Bilet 4 - przejazdowy normalny 11,20 Każdy kupon stanowi osobny bilet 1-przejazdowy
ustawowy 5,60
samorządowy 6,80
Bilet 60 - minutowy normalny 4,00 Ważny całą dobę, 60 minut od skasowania
ustawowy 2,00
samorządowy 2,40
Bilet 24 -godzinny o niekontrolowanej ilości przejazdów normalny 12,00 Ważny przez 24 godziny od skasowania
ustawowy 6,00
samorządowy 7,20
Bilet miesięczny trasowany ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 70,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 35,00
samorządowy 42,00
Bilet miesięczny sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca
imienny normalny 88,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 44,00
samorządowy 49,00
na okaziciela normalny 180,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 90,00
samorządowy 108,00
Bilet imienny pięciodniowy  ważny przez 5 kolejnych dni normalny 26,00 Ważny przez całą dobę
ustawowy 13,00
samorządowy 16,00
Bilet imienny semestralny – studencki
od 16 lutego do 30 czerwca 179,00 Ważny przez całą dobę
od 1 października do 15 lutego 179,00
Bilet imienny semestralny - uczniowski
od 1 września do 31 stycznia 199,00 Ważny przez całą dobę
od 1 lutego do 30 czerwca 199,00
Bilet wakacyjny miesięczny dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów stacjonarnych
na 1 miesiąc wakacyjny 36,00 Ważny w godzinach 5:00 - 23:00
na 2 miesiące wakacyjne 66,00
Ceny biletów 1-przejazdowych uiszczane na podstawie wejścia i wyjścia z autobusu za pomocą elektronicznej portmonetki zapisanej na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej
Ilość przystanków samorządowy ustawowy normalny
1 przystanek 0,6 0,5 1,00
2 przystanek 1,14 0,95 1,90
3 przystanek 1,49 1,25 2,50
4 przystanek 1,56 1,30 2,60
5 przystanek 1,62 1,35 2,70
6 i więcej przystanków 1,68 1,40 2,80

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW

Copyright © 2011 iNetServis