Aktualności
Rzeszów dnia: 2017-04-24
OGŁOSZENIE

Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że zmianie ulegają rozkłady jady linii:

- "L" - od 29 kwietnia 2017r., w związku ze zmianą w grafiku lotów na lotnisku w Jasionce,

- "38" - od 1 maja 2017r., w związku z wydłużeniem kursów kończących dotychczas na Dworcu PKP do ul.Olbrachta i uruchomieniem kursów powrotnych z ul. Olbrachta do Dworca PKP

 

Rzeszów dnia: 2017-04-24
OGŁOSZENIE
Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że w okresie1 - 3 maja 2017r. autobusy MPK - Rzeszów będą kursować według następującego harmonogramu: - 1 maja 2017r. - autobusy kursować będą wg. świątecznego rozkładu jazdy; - 2 maja 2017r. autobusy kursować będą wg. rozkładu jazdy jak dla dni roboczych nię będących dniami nauki szkolnej (nie będą wykonywane kursy z oznaczeniem "s") Dotyczy to linii: 0A, 0B, 6, 12, 18, 19, 21 (cała linia), 34, 39 (cała linia) i 46; - 3 maja 2017r. - a...
Copyright © 2011 iNetServis