Aktualności
Rzeszów dnia: 2020-03-31
OGŁOSZENIE

Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że w tymczasowym rozkładzie jazdy linii nr 16 obowiązującym w dni robocze (wg rozkładu sobotniego) z dniem 1 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące

zmiany:

1. kurs Św. Rocha lasek - Dworzec Lokalny z godz. 5.08 przyspieszony zostaje na godz. 5.03

2. uruchomione zostają dodatkowe kursy:

     - Dworzec Lokalny - Św. Rocha lasek o godz. 23.30,

     - Św. Rocha lasek - Dworzec Lokalny o godz. 23.58.

Rzeszów dnia: 2020-03-24
OGŁOSZENIE

Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania, na prośbę pracowników zakładów pracy przy ul.Ciepłowniczej, na linii nr. 1 uruchomiony zostanie dodatkowy kurs na odcinku Piłsudskiego U.Wojewódzki - Cepłownicza E.C. z o godz. 5:33

 

 

Rzeszów dnia: 2020-03-23
OGŁOSZENIE
Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że od dnia 23 marca 2020 r. linie 3, 12, 20, 22, 28, 44, 45, 56 oraz 58 kursujące na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a gminami ościennymi kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na liniach tych nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s – kursuje w dni nauki szkolnej”. Wyjątkiem jest linia nr 34, dla której obowiązywać będzie sobotni rozk...
Rzeszów dnia: 2020-03-23
OGŁOSZENIE
Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że mając na uwadze aktualnie napełnienia autobusów od 23 marca 2020 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej kursować będą zgodnie z SOBOTNIM rozkładem jazdy. W celu zapewnienia możliwości dojazdu pracowników do zakładów pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wprowadzone zostaną kursy linii 51, 52 i 54. W dalszym ciągu zawieszona będzie linia nr 53. Wprowadzane zmiany mają związek z prowadzonymi działaniami profilaktyc...
Rzeszów dnia: 2020-03-17
OGŁOSZENIE
Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że w celu zapewnienia świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na odpowiednim poziomie, adekwatnym do istniejącego aktualnie popytu, informujemy iż od dnia 18 marca 2020r. do odwołania autobusy linii 0A, 0B, 13, 17, 18, 19 i 34 w dni powszednie kursować będą wg sobotniego rozkładu jazdy. Wprowadzane zmiany mają związek z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadza się je m.i...
Copyright © 2011 iNetServis