Aktualności
Rzeszów dnia: 2015-01-26
OGŁOSZENIE

Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów, że w okresie 1- 15 lutego 2015r. w związku z przypadającymi feriami zimowymi, nie będą realizowane kursy linii nr 6, 12 i 21 (cała linia) oznakowane na tabliczkach przystankowych dodatkową literką "s" - kursuje tylko w dni nauki szkolnej.

Rzeszów dnia: 2015-01-26
OGŁOSZENIE
Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy Pasażerów że z dniem 1 lutego 2015r. zmianie ulegają rozkłady jazdy linii nr 2, 9, 31 i 42. - Linia nr 2 zostaje wydłużona do pętli autobusowej przy ul. Kard. K. Wojtyły - Linia nr 9 zostaje wydłużona do pętli autobusowej przy ul. Staroniwskiej - Linia nr 31 zostaje wydłużona do pętli autobusowej przy ul. Sikorskiego (MPGK) W związku z powyższymi zamianami, mogą ulec nieznacznym zmianom dotychczasowe godziny kursowania autobusów w/w linii. - Linia nr 42 - zmiany w ...
Rzeszów dnia: 2014-12-23
OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje Pasażerów że aktualne rozkłady jazdy kursowania autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie znajdują się na stronach internetowych:

- www.mpk.rzeszow.pl
- www.ztm.erzeszow.pl

Nie ponosimy odpowiedzialnośc za rozkłady jazdy umieszczone na innych stronach niż podane powyżej.

Copyright © 2011 iNetServis